Bezoek adres: 
Waanderweg 50
7812HZ Emmen

Tel: 0615092480

Email: 
gabriella@eywaforyou.nl
gabriella@portal2urheart.nl 


KVK nummer: 78572800          BTW nummer: NL003349302B75 Op het gebruik van deze website (www.portaltoyourheart.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door

gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.
Gebruik van informatie
Portal 2 your heart streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Portal to your heartniet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit
van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een
vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Portal to your heart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Portal to your heart en de gebruiker van de website ontstaan.
E-mail
Portal to your heart garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige
ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden
gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail
met Portal to your heart te corresponderen, accepteert u dit risico.
Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Portal to your heart heeft geen invloed op websites van derden
en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Portal to your heart aanvaardt dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Portal to your heart zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.
Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook
verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Portal to your heart daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.