Acces Bars
Wat zijn de Bars?

Access Bars zijn,

  • 32 drukpunten op je hoofd, die staan voor verschillende contexten in je leven.
  • Zoals geld, controle, creativiteit, veroudering, lichaam, sexualiteit, heling, dankbaarheid etc.
  • Op deze 32 punten liggen alles gedachten, gevoelens, emoties, overwegingen, beslissingen opgeslagen, die je hebt m.b.t. de verschillende contexten.
  • Door het zacht aanraken van deze drukpunten kan de oude ballast worden losgelaten, waardoor er weer meer rust, ruimte, plezier en gemak ontstaat.

Effect van Access Bars

Naar de effecten van de Bars zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan door o.a. De Global neuroscience research foundation én Dr. Teri Hope.

Elektro-encefalografie (EEG) werd de elektrische activiteit in de hersenen gemeten. Uit deze onderzoeken komen een aantal veelbelovende resultaten naar voren;

  • Het brein komt in de theta-staat terecht, de diepste vorm van ontspanning én de meest optimale verbinding met het onbewuste. Hierdoor kunnen blokkades en belemmeringen eenvoudiger opgelost worden.

  • Bij 63% van de mensen werd een verhoogde activiteit in de hersenen waargenomen, d.w.z. dat er sprake is van een hogere staat van bewustzijn.

  • Bij 96% van de mensen werd een verhoogde hersengolf activiteit waargenomen uitgedrukt in Herz, 15-22 Herz én 22-38 Herz. Inmiddels weten we dat bij een activiteit >22 Herz iemands energie helend kan zijn voor zichzelf of anderen. Tevens is het brein bezig met diepgaande probleemoplossing en nieuwe ervaringen opdoen.

  • Bij 85% van de mensen nam de coherentie van de hersengolven toe. Als er meer ‘coherentie’ is, dan betekent het dat er meer hersengebieden met elkaar in verbinding staan en samenwerken. Je ervaart een gevoel van eenheid.

  • Bij 63% van de mensen heeft er na de sessie een emotionele en/of lichamelijke transitie plaatsgevonden.

Gevoelens van depressie en angst verminderden met 83-85%.Tarieven:

Duur behandeling                                               Prijs:

Access Barssessie volwassene 60 minuten :      € 65,-

5x 60 minuten: €270,-
Access Barssessie volwassene 90 minuten:       € 80-

5x 90 minuten: €430,-


Access Barssessie kind 30/40 minuten:          € 35,-

Tarieven zijn incl.  21% btw